**چاپ**
**دسته: مجموعه (fa-ir)**
**بازدید: 7411**

آبگوشت سالمترین غذای ایرانی است

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**